Aktualności

SZKOŁY PODSTAWOWE – rekrutacja

SZKOŁY PODSTAWOWE – rekrutacja

Od 13 marca do 24 marca 2023 r. rusza rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej, rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców złożyć w placówce I preferencji.

Lista placówek biorących udział w rekrutacji:

SZKOŁY PODSTAWOWE

1)Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach 2)Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach 3)Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach 4)Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowie 5)Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kiszewie 6)Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chrustowie 7)Zespół Szkolno- Przedszkolny w Maniewie 8)Zespół Szkolno- Przedszkolny w Objezierzu 9)Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sycynie

HARMONOGRAM SZKOŁA PODSTAWOWA

Instrukcja Jak wypełnić wniosek szkoła podstawowa

KRYTERIA I KLASA