Aktualności

Prawie 80 tys. zł dofinansowania w programie „Deszczówka”

Prawie 80 tys. zł dofinansowania w programie „Deszczówka”

Postępujące z roku na rok zmiany klimatyczne coraz bardziej oddziałują na środowisko, w którym na co dzień żyjemy. Niedobory wód powierzchniowych i podziemnych doprowadzają do susz, które dotykają nas wszystkich. Nasza planeta sama z tym problemem sobie nie poradzi. Dlatego też gmina Oborniki składając wniosek o dofinansowanie w programie „Deszczówka” zrobiła pierwszy krok w tej długiej drodze.

Realizacja inwestycji nawadniania boiska sportowego i terenów zielonych na terenie działki nr 44/20 w Ocieszynie z budynkiem filii biblioteki i świetlicy wiejskiej posłuży zmagazynowaniu wód opadowych i roztopowych w celu wykorzystania ich do codziennego podlewania trawnika boiska w celu utrzymania jego zieleni w trakcie sezonu i pobliskich terenów zielonych wodą, której tak bardzo może brakować w okresie bezdeszczowym. Instalacja zbiorników wody pozwoli odciążyć pobór wody z lokalnej sieci wodociągowej.

Projekt ten zyskał aprobatę Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który Gminie Oborniki przyznał na to zadanie 79 4564 zł dotacji, w ramach Programu „Deszczówka”. 2 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie zadania. Na podpisaniu umowy obecni byli także: poseł na sejm RP Krzysztof Paszyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz sołtysi z Gminy Oborniki. To bardzo ważna inwestycja dla naszej wsi w czasach ogólnego problemu z wodami gruntowymi tego typu projekty to nasza przyszłość – mówił tuż po podpisaniu umowy sołtys i zarazem radny Błażej Pacholski.