Aktualności

Poznaj członków Komisji Rady Miejskiej w Obornikach

Poznaj członków Komisji Rady Miejskiej w Obornikach

Komisje Rady Miejskiej w Obornikach zaliczane są do jej wewnętrznych organów. Podczas drugiej sesji (31 maja) Rada Miejska w Obornikach uchwałami powołała komisje stałe i doraźne, przeznaczone do wykonania określonych zadań. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków, na ich pierwszych posiedzeniach. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć również mieszkańcy gminy. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych podczas każdej z sesji przedstawiają sprawozdania ze swej działalności.

 

Komisje Rady Miejskiej w Obornikach:

KOMISJA BUDŻETU

1) Lucyna Chudzicka

2) Paweł Drewicz

3) Beata Matelska – przewodnicząca

4) Krzysztof Piotrowski

5) Alicja Rezlewicz-Frąckowiak – z-ca przewodniczącej

6) Adam Stańko

 

KOMISJA GOSPODARKI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1) Barbara Bacic-Gaertner – przewodnicząca

2) Mariusz Kozłowski

3) Jarosław Nosal

4) Jakub Przybysz

5) Małgorzata Witek – z-ca przewodniczącej

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1) Renata Małyszek

2) Edyta Mikołajczak

3) Błażej Pacholski – przewodniczący

4) Kamila Pietz – z-ca przewodniczącego

 

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1) Marek Arciszewski

2) Agnieszka Katarzyna Balcerowiak – z-ca przewodniczącego

3) Andrzej Gintrowicz

4) Katarzyna Korczyńska

5) Ariel Mańczak

6) Jarosław Paulus – przewodniczący

 

 KOMISJA REWIZYJNA

1) Lucyna Chudzicka

2) Andrzej Gintrowicz

3) Katarzyna Korczyńska

4) Krzysztof Piotrowski – z-ca przewodniczącego

5) Jakub Przybysz – przewodniczący

6) Alicja Rezlewicz-Frąckowiak

7) Adam Stańko

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1) Barbara Bacic-Gaertner – z-ca przewodniczącej

2) Agnieszka Katarzyna Balcerowiak – przewodnicząca

3) Mariusz Kozłowski

4) Renata Małyszek

5) Jarosław Nosal

6) Błażej Pacholski

7) Jarosław Paulus