Aktualności

Powstało KGW „Żerniczanki”

Powstało KGW „Żerniczanki”

W maju w Żernikach powstało Koło Gospodyń Wiejskich „Żerniczanki”, które zostało zarejestrowane i uzyskało status działalności. Przewodniczącym Koła do czasu wyłonienia się lidera został wybrany Sołtys i Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki Adam Kołodziej. Vice przewodniczącą Marzena Dzianach, skarbnikiem Joanna Kołodziej, a sekretarzem Anna Szadzik. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Iwona Dębniak (przewodnicząca), Karina Gronostaj, Katarzyna Szacik, Dominika Górska – Wieśniak.

Na pierwszym, integracyjnym spotkaniu ustalono kierunki działalności koła, zgodnie ze Statutem. Do KGW w Żernikach przystąpiło 14 osób i wszystkie są gotowe do działań na rzecz wsi, pozyskiwania środków finansowych na działalność KGW, integracji mieszkańców i promowania wsi.