Aktualności

Powietrze w Gminie Oborniki

Powietrze w Gminie Oborniki

Toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze!

W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.

Czujniki umieszczone: 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF PM10 (52.00µg/m³), PM2.5 (30.86µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 (50.80µg/m³), PM2.5 (30.81µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 (15.10µg/m³), PM2.5 (9.12µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 (44.10µg/m³), PM2.5 (26.50µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 (185.00µg/m³), PM2.5 (111.38µg/m³). Powietrze złe, lepiej zostań dziś w domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 (50.30µg/m³), PM2.5 (29.85µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 (52.00µg/m³), PM2.5 (31.31µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 (39.40µg/m³), PM2.5 (23.73µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 (48.70µg/m³), PM2.5 (28.95µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie PM10 (44.00µg/m³), PM2.5 (26.00µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

 

Stan na godzinę 7:25. 

 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę. 

 

Odczyty z 13 lutego, godz. 19:00. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 54%, PM2.5 65%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 156%, PM2.5 187%. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 121%, PM2.5 146%. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 68%, PM2.5 82%. 

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 118%, PM2.5 141%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 50%, PM2.5 61%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 74%, PM2.5 88%. 

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 73%, PM2.5 87%. 

 

Przypominamy, że nabór do programu CZYSTE POWIETRZE trwa w trybie ciągłym. Właściciele domów jednorodzinnych chcący wymienić piec, wykonać przyłącze gazowe, ocieplić dom, wymienić okna lub drzwi zewnętrzne powinni umówić się na spotkanie informacyjne w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr  tel. (61) 65 59 130 lub poprzez email: anna.eichler@um.oborniki.pl

Uwaga! Wniosek o dotację należy  złożyć PRZED planowanymi pracami!