Aktualności

Powietrze w Gminie Oborniki

Powietrze w Gminie Oborniki

Toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze!

W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.

Czujniki umieszczone: 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF PM10 (12.60µg/m³), PM2.5 (10.22µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 (12.50µg/m³), PM2.5 (7.74µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 (5.10µg/m³), PM2.5 (1.88µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 (28.30µg/m³), PM2.5 (16.68µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 (17.40µg/m³), PM2.5 (11.66µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 (14.20µg/m³), PM2.5 (8.18µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 (14.00µg/m³), PM2.5 (9.74µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 (15.70µg/m³), PM2.5 (12.33µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 (7.30µg/m³), PM2.5 (3.06µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie PM10 (11.20µg/m³), PM2.5 (5.86µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

 

Stan na godzinę 11:25 

 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.

 

Odczyty z 12 stycznia, godz. 19:00. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 72%, PM2.5 86%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 56%, PM2.5 72%. 

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 55%, PM2.5 67%.

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 94%, PM2.5 112%. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 91%, PM2.5 109%. 

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 87%, PM2.5 106%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 48%, PM2.5 58%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 41%, PM2.5 52%.