Aktualności

Pamięci dawnych mieszkańców Obornik

Pamięci dawnych mieszkańców Obornik

W środę, 3 lipca odbyła się symboliczna uroczystość odsłonięcia pomnika w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego, przy ulicy Czarnkowskiej.

W uroczystości wzięli udział Podrabin Abraham Hajman, Wiceprzewodnicząca poznańskiej Gminy Żydowskiej Alicja Kobus, Aleksander Imas Członek Zarządu Gminy Żydowskiej,  autor pomnika prof. Janusz Marciniak, członkowie Gminy Żydowskiej, regionaliści i samorządowcy z burmistrzem Tomaszem Szramą oraz starostą Zofią Kotecką na czele.

Pomnik ma postać głazów ułożonych, pośród dzikiej łąki, w kształt Gwiazdy Dawida. Jeden z kamieni został przecięty na pół, służąc jako podłoże do napisów. Pierwszy z nich informuje o religijnym i memoratywnym znaczeniu cmentarza. Drugi to fragment wiersza „Łąka” Bolesława Leśmiana,  wyjaśniający niejako dlaczego kamienie posadowione zostały pośród dzikiej łąki a nie równo wykoszonego trawnika.

Podczas uroczystości Burmistrz Obornik wyjaśniał, iż – W 2023 roku, w porozumieniu z poznańską Gminą Wyznaniową Żydowską, podjęliśmy inicjatywę upamiętnienia tego historycznego miejsca. Wynikiem tej wspólnej pracy jest pomnik, który dziś mamy zaszczyt uroczyście oddać mieszkańcom. Głazy, uformowane w kształt Gwiazdy Dawida, upamiętniają dawną społeczność żydowską, zamieszkującą nasze miasto. Stanowiąc zarówno świadectwo historii, jak i manifestację naszej troski o kulturę pamięci. (…) To wyraz szacunku, pamięci i zrozumienia dla ludności żydowskiej, która kiedyś przyczyniła się do bogactwa kulturowego naszego miasta. To także zobowiązanie, żeby nigdy nie zapomnieć o tych, którzy zakończyli swoje życie, a ich historie zasługują na zachowanie w naszej pamięci.