Aktualności

Pojawiła się nawierzchnia na ścieżce rowerowej

Pojawiła się nawierzchnia na ścieżce rowerowej

Trwa budowa drogi rowerowej o długości 11, 841 km z oświetleniem i infrastrukturą rowerową na odcinku od Obornik do Stobnicy.

W trakcie realizacji są również 3 obiekty „B&R”/Miejsca Obsługi Podróżujących z 30 stanowiskami postojowymi. Projektowana trasa przebiega po nasypie zlikwidowanej linii kolejowej od miejscowości Oborniki przez Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko do Stobnicy. Parkingi „B&R” zlokalizowane będą przy ścieżce rowerowej w Słonawach, Bąblinie ok. 250 m od obecnego przystanku autobusowego i Stobnicy ok. 180 m w linii prostej od przystanku autobusowego.

Wartość całego projektu to 8 234 544,21 zł. Wartość unijnego dofinansowania w ramach wspierania przez UE strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejskiej to 6 999 362,57 zł, czyli 85 % całości projektu.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do promowania dróg rowerowych i roweru jako środka transportu, co  przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii, przełoży się także na zachowania sprzyjające jej oszczędzaniu, tym samym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do otoczenia.