Aktualności

Płacisz za śmieci – sprawdź numer konta!

Płacisz za śmieci – sprawdź numer konta!

Przypominamy, że 1 stycznia 2022 roku Gmina Oborniki opuściła ZM GOAP, tym samym nie należy dokonywać wpłat za odpady na konto GOAP. Wraz ze złożeniem nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Obornikach nadany został indywidualny numer konta rachunku bankowego, na który należy uiszczać należności za wywóz odpadów.

Niestety, do tej pory wielu mieszkańców naszej Gminy dokonuje wpłat na nieaktualny już numer konta do ZM GOAP, a środki te nie są automatycznie przekazywane na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach. W przypadku braku wpłaty na nadany nr konta powstają zaległości w opłatach. Prosimy o jak najszybsze zweryfikowanie ustalonych przez Państwa zleceń stałych i wykonywanych opłat.

Ważne! Nową deklarację trzeba złożyć także wtedy, gdy następuje zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłat, np. gdy rodzi się dziecko, jeden z lokatorów wyprowadza się lub umiera, w przypadku nieruchomości mieszanych działalność gospodarcza prowadzona na terenie nieruchomości zostaje zlikwidowana, itp. W tej sytuacji deklarację składa się w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany