Aktualności

Obornicka mała elektrownia

Obornicka mała elektrownia

Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną rozpoczęła się wiosną 2009 roku. W tej chwili trwają czynności odbiorowe. Pozwolenie na użytkowanie oraz otwarcie przewidywane jest w maju. Inwestorem obiektu jest spółka Elektrownie Wodne Oddział w Jastrowiu.

 

W ramach małej elektrowni wodnej funkcjonują 2 turbiny 200kW każda. Pod kładką znajdują się 3 jazy regulujące poziom rzeki. Dzięki nim nie wystąpi problem wysychania wody i obumierania roślinności przyrzecznej. Elektrownia wodna daje moc ok. 0,3 MW  co daje równowartość zasilania kilkudziesięciu gospodarstwom domowym.

 

Wartość inwestycji to 11 mln złotych. Firma oczekuje zwrotu kosztów inwestycji w przeciągu 15 lat. Na jazie znajduje się również przepławka dla ryb, która umożliwi przedostawanie się ryb z jednej strony na drugą. Przepustowość przepławki to ok. 1,5 m3.

 

Po jazie Burmistrza i przedstawicieli Urzędu Miejskiego oprowadzał Dyrektor Elektrowni Wodnych – Antoni Ludwikowski.