Aktualności

O inwestycjach, mieszkańcach i lokalnej tradycji z Poseł na Sejm RP Martą Kubiak

O inwestycjach, mieszkańcach i lokalnej tradycji z Poseł na Sejm RP Martą Kubiak

W piątek, 16 lipca z roboczą wizytą Oborniki odwiedziła Poseł na Sejm RP Marta Kubiak. Wraz z Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą oceniała stan lokalnych inwestycji finansowanych częściowo ze środków rządowych.

Wśród nich znalazła się trwająca przebudowa ulic Staszica i Paderewskiego. Niezwykle cenię takie spotkania – podkreśla burmistrz.  Podczas wizyty na budowie jesteśmy w stanie nie tylko „na żywo” ocenić postępy prac, ale również porozmawiać z przypadkowymi przechodniami. Jeden z mieszkańców wskazał nam wymagające naprawy studzienki, które rzecz jasna zostały zgłoszone do naprawy. Jesienią podcięte zostaną tam również drzewa – dodaje.

 

Kolejnym punktem na mapie roboczej wizyty było boisko przy Szkole Podstawowej w Rożnowie. Planem Gminy jest przekazanie obiektu w zarząd Obornickiego Centrum Sportu, stąd w spotkaniu oprócz sołtys Barbary Bacic-Gaertner obecny był również dyrektor OCS Jacek Okpisz i  przedstawiciel lokalnej sportowej społeczności Marcin Stypuła. Wizyta w Rożnowie stała się też okazją do przedstawienia parlamentarzystce mickiewiczowskiej tradycji. Poseł Marta Kubiak zwiedziła izbę pamiątkową, poświęconą Mickiewiczom, gdzie przewodnikiem została wicedyrektor szkoły i jednocześnie polonistka Anita Bugaj.

 

Wspomnienie braci Mickiewiczów, było jednak tylko kulturowym przerywnikiem na inwestycyjnej mapie spotkania. Z Rożnowa przeniesiono się bowiem do pobliskiego Łukowa, gdzie wraz z sołtys Ewą Bardzik omawiano budowę drogi i kwestię przebiegającego pod nią w tej miejscowości gazociągu. Stamtąd zaś skierowano się na kolejne place budów. Burmistrz zaprezentował przebudowywaną halę OCS przy Szkole Podstawowej nr 4, która dostosowywana jest do wymogów przeciwpożarowych, skąd przez Bogdanowo (gdzie odwiedzono finał organizowanych tam półkolonii) i omawiano kwestię budowy szkoły i udano się do Objezierza. 

 

Dyrektor Roman Ostrowski w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza przedstawił plany remontu, przestarzałego już w wystroju tamtejszej stołówki oraz zaprezentował bardzo dobrze wyposażoną kuchnię. Wizytę Marty Kubiak zakończyło spotkanie w Uścikowie w sprawie gazyfikacji wsi, a następnie w Domu Kultury w Objezierzu posłanka miała możliwość uczestniczenia w otwarciu wystawy poświęconej Antoniemu Małeckiemu. Podczas wszystkich spotkań parlamentarzystce towarzyszył jej lokalny asystent Wiesław Bartkowiak.

 

Dziękuję Pani poseł za odwiedziny i ogromne zaangażowanie w nasze lokalne sprawy. Bardzo chciałbym, aby Oborniki były ważnym punktem dla parlamentarzystów. Taka wizyta pokazuje o wiele więcej niż jakiekolwiek oficjalne spotkania. Stając się nie tylko okazją do poznania gminy, jej mieszkańców – ich problemów i potrzeb, pozwala na otwarcie kolejnych pól współpracy pomiędzy samorządem, a władzą centralną – podsumował Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.