Aktualności

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Burmistrz Obornik wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła osoby/gospodarstwa domowe, które otrzymały negatywne rozstrzygnięcia wniosków o dodatek węglowy lub dodatek na inne źródło ciepła z uwagi na wystąpienie jednego

z poniższych czynników:

– pod jednym adresem prowadzonych jest /zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe

– deklaracja w sprawie źródła ciepła i spalania paliw złożona została po 11 sierpnia 2022r

lub

– deklaracja w sprawie źródła ciepła i spalania paliw nie zawierała źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym

mogą ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego/ dodatku na inne źródło ciepła.

W tym celu, do dnia 30.11.2022r, należy złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 , II piętro pokój 39