Aktualności

Nowe zasady poruszania się obowiązują od dziś

Nowe zasady poruszania się obowiązują od dziś

Od 25 marca polski rząd zaostrzył zakazy w ramach wprowadzonego stanu epidemii w naszym kraju. Obejmują one ograniczenia w przemieszczaniu się, poza niezbędnymi wyjątkami oraz zakaz jakichkolwiek zgromadzeń. Nowe ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia. W przypadku złamania zakazów groziła będzie kara od mandatu po 5 tys. zł.

Oceny zgodności zachowania z nowymi zasadami dokonywać będzie Policja.

Ograniczenia obejmują:

  • zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami, którymi są: dojazd do pracy, wolontariat, załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego (zrobienie niezbędnych zakupów, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa itp.);
  • przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób – obostrzenie to nie dotyczy rodzin;
  • w komunikacji publicznej dostępna będzie tylko połowa miejsc siedzących w pojeździe;
  • w obrzędach liturgicznych, pogrzebach, mszach świętych itd. będzie mogło uczestniczyć maksymalnie pięć osób (z wyłączeniem osób sprawujących te obrzędy);
  • całkowity zakaz zgromadzeń, możliwe jedynie spotkania z najbliższymi;
  • ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia