Aktualności

Zasady funkcjonowania urzędu

Zasady funkcjonowania urzędu

Cały czas trwają wprowadzone w marcu  zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Według nich urząd jest otwarty w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze od 7.00 do 15.00. Korespondencja wpływająca do urzędu przyjmowana jest przez Biuro Obsługi Interesanta w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 15.30, w pozostałe dni robocze od 7.30 do 14.30 – bez potwierdzenia odbioru składana w specjalnych urnach, znajdujących się w wejściu do budynku, natomiast za potwierdzeniem obioru przyjmowana pojedynczo przy okienku podawczym Biura Obsługi Interesanta.

Dla interesantów czynne jest tylko wejście główne budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach. Wejście możliwe jest wyłącznie pojedynczo. Każdy ma dodatkowo mierzoną temperaturę, oraz obowiązkowo dezynfekuje dłonie. Zawieszone zostają spotkania Burmistrza Obornik z interesantami. W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem urzędu pod nr tel. 61 65 59 103;

Od 26 marca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach (z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego) przyjmowani będą wyłącznie interesanci, którzy wcześniej telefonicznie ustalili termin wizyty z wydziałem merytorycznym.

WSZYSTKIE TELEFONY ZNALEŹĆ MOŻNA W ZAKŁADCE WYDZIAŁY