Aktualności

Nowa sołtys w Stobnicy

Nowa sołtys w Stobnicy

W piątek, 5 lipca wybory sołtysa odbyły się w malowniczej Stobnicy. Mieszkańcy gościli Radne Rady Miejskiej Renatę Małyszek oraz Katarzynę Korczyńską, która przewodniczyła zebraniu.

Po pożegnaniu wzruszających pożegnaniach dotychczasowej sołtys mieszkańcy wybrali Joannę Kalupę, która będzie pełnić tę funkcję przez kolejne pięć lat. Wspierać ją będzie Rada Sołecka w składzie: Damian Kalupa, Krzysztof Wiench i Agata Wojtkowiak.