Aktualności

Kolejni nauczyciele zostali mianowani

Kolejni nauczyciele zostali mianowani

Uroczystość wręczenia aktów mianowania oraz powierzenia stanowiska kierowniczego odbyła się 10 września 2018 roku na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Nauczycielki odczytały rotę ślubowania nauczyciela mianowanego, po czym Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wręczył każdej z nich akt mianowania, kwiaty oraz złożył gratulacje. Podziękowania i gratulacje odebrali również dyrektorzy szkół, w których zatrudnione są nauczycielki.

Egzamin w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dwóch terminach:

  • 27 sierpnia 2018 roku przystąpiły do niego następujące nauczycielki:

– Joanna Fortuniak-Fleiszar z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie,

– Izabela Linka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie,

– Magdalena Hartel ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach,

– Urszula Białek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach,

– Anna Klewenhagen ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach

 

  • 29 sierpnia 2018 roku przystąpiły do niego następujące nauczycielki:

– Magdalena Daszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach,

– Marlena Foetke z Przedszkola nr 1 ‘Bajeczka” w Obornikach

– Adriana Jemioło z Przedszkola nr 1 ‘Bajeczka” w Obornikach

– Dominika Dorna z Przedszkola nr 1 ‘Bajeczka” w Obornikach,

Następnie Burmistrz Obornik powierzył stanowiska kierownicze trzem dyrektorom, którzy w kwietniu bieżącego roku pozytywnie przeszli konkurs na stanowisko dyrektora. Odebrali oni również gratulacje i kwiaty.

Konkursy na stanowisko dyrektora 3 szkół znajdujących się na terenie gminy Oborniki odbyły się:

  • 26 kwietnia 2018 r. – na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu (przystąpił do niego pan Roman Ostrowski)
  • 27 kwietnia 2018 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie (przystąpiła do niego pani Ewa Nowicka)
  • 27 kwietnia 2018 r. na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 „Bajka” w Obornikach (przystąpiła do niego pani Elżbieta Pauszek)