Aktualności

MRM obradowała

MRM obradowała

Po raz szósty w tej kadencji we wtorek, 13 marca spotkali się członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sesja poświęcona była m.in. dyskusji na temat potrzeb obornickich szkół.

Młodzi radni zwracali uwagę na problemy wyposażenia szkół, koniecznych remontów oraz budowy obiektów sportowych. Do problemów ustosunkowali się dyrektorzy szkół mówiąc o planowanych inwestycjach w szkołach.