Aktualności

MPZP Kowanówko

MPZP Kowanówko

Obwieszczenie Burmistrza Obornik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 363/1 położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WYŁOŻENIE MPZP KOWANÓWKO