Aktualności

Marlena Gradzik nowym sołtysem w Uścikowie

Marlena Gradzik nowym sołtysem w Uścikowie

140 osób wzięło udział we wczorajszych wyborach sołtysa i rady sołeckiej w Uścikowie.

Zebranie poprowadził Radny Rady Miejskiej Błażej Pacholski. O funkcję sołtysa ubiegały się dwie kandydatki, urzędująca dotąd sołtys Justyna Kostka oraz Marlena Gradzik. Mieszkańcy postanowili dać kredyt zaufania drugiej z pań i to ona została nowym sołtysem Uścikowa. Wybrano również nową radę sołecką, w skład której weszli: Marek Budyła, Magdalena Gdula, Julian Gonet, Justyna Jarysz, Marika Kaczmarek, Roman Krusicki, Natalia Mróz, Magdalena Okupniak, Adam Radziwołek i Zygmunt Zjawiński.

Serdecznie gratulujemy!