Aktualności

Lipcowa sesja Obornickiej Rady Seniorów

Lipcowa sesja Obornickiej Rady Seniorów

Przewodniczący ORS Eugeniusz Kierstan serdecznie zaprasza na XIV Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2018-2023, która odbędzie się 7 lipca 2022 r. o godz. 10.00 (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim:
 • Informacja o programie – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” w Poznaniu.
 • Bezpłatne badania na terenie powiatu obornickiego w poradni diabetologicznej w Szpitalu w Obornikach.
 1. Dyskusja nad programem .
 2. Propozycja utworzenia „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” dla osób z niepełnosprawnościami w Obornikach:
 • Informacja o celowości utworzenia centrum :
 • Pani Grażyna Stachowiak Fundacja Ludzki Gest w Obornikach oraz Pan Błażej Matczuk – kierownik Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Obornikach – relacja z wyjazdu studyjnego do Zagórowa, gdzie zwiedzano zorganizowane centrum.
 1. Dyskusja nad propozycją utworzenia centrum – stanowisko:
 • Burmistrza Obornik –Pana Tomasza Szramy,
 • Przewodniczącej Komisji Budżetu – Pani Beaty Matelskiej,
 • Dyrektora OPS w Obornikach,
 • Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów –Pana Eugeniusza Kierstana
 1. Podjęcie intencyjnej uchwały w sprawie utworzenia w gminie Oborniki „Centrum opiekuńczo -mieszkalnego” dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Informacja o realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022:
 • opaska bezpieczeństwa dla seniorów w Obornikach.
 1. Zapytania do Burmistrza Obornik.
 2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów:
 • Skrzynki Propozycji i Wniosków – przedstawienie informacji przez osoby
  odpowiedzialne za kontakt z miejscami gdzie znajdują się skrzynki.
 1. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 2. Zamknięcie sesji.