Aktualności

Kolejna sesja Rady Miejskiej za nami

Kolejna sesja Rady Miejskiej za nami

W piątek, 6 lipca radni Rady Miejskiej zebrali się na kolejnej sesji.

Tradycyjnie rozpoczęto od podsumowania działalności burmistrza i prac komisji rady pomiędzy sesjami.

Wśród najważniejszych podjętych tego dnia uchwał znalazły się nadanie Szkole Podstawowej w Kiszewie imienia Powstańców Wielkopolskich oraz zatwierdzenie przeniesienia na czas remontu targowiska na teren Obornickiego Ośrodka Kultury, przy zachowaniu dotychczasowych stawek dziennych targowych opłat. W związku z długoterminowymi planami  radni podjęli też uchwałę dotyczącą korekt w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczącą wydatków majątkowych i rozchodów. Podjęto również uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. W myśl podjętej uchwały nie może on przekraczać 22 godzin. Decyzja ta została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe działające na terenie Gminy Oborniki: Związek Nauczycielstwa Polskiego w Obornikach oraz Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.

Sesję zakończyły wolne głosy i wnioski radnych. Wśród zapytań radnych pojawiały się pytania o bieżące inwestycje i dofinansowania. Radni Artur Wróblewski i Marek Lemański zgłaszali problem źle osadzonych studzienek chodnikowych, które są uciążliwe zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.