Aktualności

Konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki

Konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki

Burmistrz Obornik zarządza konsultacje, w dniach od 16 lutego do 20 lutego 2024 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/387/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oborniki (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3584), Burmistrz Obornik zarządza w dniach od 16 lutego do 20 lutego 2024 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw Gminy Oborniki w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki.

Konsultacje są prowadzone w następujących formach:

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji, które w terminie odbywających się konsultacji mają ukończone 18 lat.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób uczestniczących.