Aktualności

Konkurs Fundusz Samorządów Uczniowskich rozstrzygnięty

Konkurs Fundusz Samorządów Uczniowskich rozstrzygnięty

W II edycji konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich przyznano dofinansowanie pięciu Samorządom Uczniowskim. Celem konkursu jest wsparcie projektów młodzieżowych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań naukowych, kształtowanie postaw obywatelskich, działań edukacyjno-kulturalnych.

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 6.000 złotych.

W ramach tegorocznej edycji powstaną m.in. strefy chillout’u, szkolny ogród z łąka kwietną. Samorządy chcą utworzyć mobilną przestrzeń twórczej uczniowskiej oraz zadbać o aktywności fizyczną. Projekty mają się zakończyć 31 października.


W dniu 27 marca 2024 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Obornik z dnia 25 marca 2024 r. w składzie:

 • Krzysztof Hetmański- Przewodniczący Komisji,
 • Krzysztof Sroka- Członek Komisji,
 • Aleksandra Kulupa- Członek Komisji,
 • Maja Cichacka – Członek Komisji

rozpatrzyła 5 wniosków złożonych w ramach konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich” przez niżej wymienione szkoły:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. UNICEF w Obornikach,
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowie,

Po rozpoznaniu wniosków Komisja uznała, że wszystkie wpłynęły w wymaganym terminie oraz spełniają warunki formalne z zachowaniem właściwej formy.                           

Po dokonaniu oceny formalnej przystąpiono do oceny merytorycznej.                                       

W wyniku dokonanych ocen Komisja proponuje przyznanie środków finansowych następującym Samorządom Uczniowskim w wysokości:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie – 900
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach – 1600
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie – 900
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. UNICEF w Obornikach – 1700
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowie – 900