Aktualności

Kolejne komputery w ramach projektu „Granty PPGR” trafiły w ręce uczniów

Kolejne komputery w ramach projektu „Granty PPGR” trafiły w ręce uczniów

Ponad 200 z 520 komputerów z projektu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” wręczono w środę, 21 września uczniom, tym razem z obornickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W spotkaniach zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 2, 3 i 4 oraz w Obornickim Ośrodku Kultury komputery wręczali: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, radny Rady Miejskiej w Obornikach Tomasz Kamiński. W spotkaniach udział wzięli także: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański oraz dyrektorki placówek Aldona Święciechowska i Justyna Bartol-Janasek i Lidia Polcyn.

Cel programu

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie dzieci i wnuków z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności społecznych między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

W gminie Oborniki Państwowe Gospodarstwo Rolne istniało do roku 1993 w Objezierzu, zatrudniając łącznie ponad 600 osób, stąd procedura naboru i weryfikacji wniosków należała do skomplikowanych i czasochłonnych. Łącznie wpłynęło aż 595 oświadczeń, które zgodnie z regulaminem zostały poddane weryfikacji. Łącznie, wraz z pierwszą turą przekazanego sprzętu, obejmującą 120 uczniów szkół z Objezierza, w ręce nowych właścicieli trafiło już ponad 400 komputerów. Pozostałe komputery, przyznane w ramach programu, uczniowie odbiorą w szkołach, w których składali wnioski.

Koszt projektu

Gmina Oborniki na zakup laptopów z  oprogramowaniem (pakiet biurowy i antywirusowy) pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 840 800,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU. Sprzęt dostarczyła, wyłoniona w przetargu firma,  Advisor Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania, z którą umowę Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim. 

Burmistrz o projekcie

Wręczenie ponad pięciuset laptopów to dosyć skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie, które powoli dobiega końca. Dyrektorowi CUW oraz dyrekcji i nauczycielom szkół dziękuję  za sprawne przygotowanie spotkań. Wręczenie sprzętu nie byłoby możliwe bez przyznanej dotacji z programu Cyfrowa Gmina, za wsparcie w pozyskaniu których dziękuję Panu Wojewodzie Michałowi Zielińskiemu oraz pracownicom Biura Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego za wieloetapową, skrupulatną pracę przy weryfikacji zgłoszeń.  Cieszę się, ze tak wielu uczniów może już korzystać w nowego sprzętu. Mam nadzieję, że posłuży on przez długie lata nauki i zabawy. Przed nami kolejne etapy projektu, mam nadzieję, że przeprowadzone zostaną równie sprawnie, jak dotychczas.