Aktualności

Kolejne komputery przekazane dzieciom

Kolejne komputery przekazane dzieciom

W ramach programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” kolejne laptopy trafiły do dzieci, których członkowie rodzin pracowali przed laty w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

We wtorek, 14 marca odbyło się przekazanie sprzętu w ramach drugiego i trzeciego naboru przygotowanego przez Gminę Oborniki. Było to możliwe, ponieważ kwota pozyskana przez gminę na pierwszy nabór, w wyniku korzystnych przetargów, wystarczyła na ogłoszenie kolejnych. Dzięki temu w gminie Oborniki przekazano łącznie 634 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Łączna kwota projektu to ponad 1,8 mln zł, finansowana w 100 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Komputery z drugiej i trzeciej turze wręczyli zakwalifikowanym rodzinom Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.