Aktualności

Kolejna sesja MRM przed nami

Kolejna sesja MRM przed nami

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Leonard Czubała informuje, że V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach VI kadencji 2021-2023 odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 (poniedziałek)w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki, 

ul. Czarnkowska 84.

Porządek obrad:

 Część I – uchwałodawcza

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej pomiędzy Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach i Młodzieżową Radą Gminy Wronki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Burmistrza Obornik o utworzenie Funduszu Samorządów Uczniowskich Gminy Oborniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Gracjan Maciejewski).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Michalina Siejakowska).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Roksana Olszewska).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Gabriela Nowicka).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Maria Maćkowiak).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Maja Cichacka).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Wiktoria Bawolska).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Maria Janiszewska).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Jagoda Kowalska).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Michał Szymański).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (Mikołaj Jeżewski).
 18. Dyskusja na temat współorganizacji wydarzenia „Młodzi na fali”.
 19. Wolne głosy, wnioski i zapytania członków Rady.

 Część II – uroczysta

 1. Podziękowanie za współpracę w Młodzieżowej Radzie dla członków, których mandaty wygasają.
 2. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej pomiędzy Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach i Młodzieżową Radą Gminy Wronki.
 3. Zamknięcie sesji.

Część III – integracyjna

 1. Warsztaty integracyjne.
 2. Bowling