Aktualności

KGW z Kiszewa z medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

KGW z Kiszewa z medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13 września w Pólku pod Bralinem odbyły się ogólnopolskie dożynki. W III Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi” wzięły udział również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kiszewa, które zostały uhonorowane medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Z rąk premiera odebrała go przewodnicząca koła Renata Małyszek.

Jesteśmy jednym z 23 kół, które otrzymały ten medal na dożynkach w Bralinie – wyjaśnia Renata Małyszek. Oprócz działalności polegającej na aktywizacji kobiet poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, gimnastyki rehabilitacyjnej, warsztatów i wyjazdów tematycznych, staramy się przywrócić pamięć o ważnych wydarzeniach, miejscach i osobach związanych z naszą miejscowością. Przywracamy i promujemy pamięć historyczną, z uwzględnieniem zaangażowania naszych mieszkańców w odzyskanie niepodległości.  Dbamy o jedno z najstarszych miejsc historycznych, jakim jest nieczynny już cmentarz parafialny nad Wartą, gdzie spoczywają mdz.in. powstańcy wielkopolscy z kompanii kiszewskich. Przypominamy o księżach z naszej parafii, którzy zginęli za wiarę i patriotyzm. Naszym celem jest zachowanie tej pamięci historycznej i przekazanie jej przyszłym pokoleniom. – dodaje prezes kiszewskiego KGW.