Aktualności

Jubileusz I Powstania Śląskiego

Jubileusz I Powstania Śląskiego

Zbliża się setna rocznica I Powstania Śląskiego, co skłania społeczność Górnego Śląska do podejmowania różnorodnych inicjatyw mających na celu upamiętnienie i uczczenie tamtych wydarzeń. Oborniki przyłączają się do akcji wywieszając na terenie miasta biało – czerwone flagi. Propozycja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka, poza symbolicznym znaczeniem, wnosi ważny element do edukacji społecznej; służy uświadomieniu ogółowi społeczeństwa wydarzeń i postaci, które wpisały się w historię walk o przynależności Górnego Śląska do Polski.