Aktualności

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza we wrześniu na kolejne dyżury telefoniczne ekspertów ZUS

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza we wrześniu na kolejne dyżury telefoniczne ekspertów ZUS

Dyżury telefoniczne eksperta ZUS nt. „ZUS jako pracodawca przyjazny osobom z niepełnosprawnościami” odbędzie się 5 września, od 10:00 do 12:00, pod nr telefonu 61 87 45 535 i poświęcony będzie zasadom naboru do pracy w Zakładzie.

Kolejny dyżur ekspertów ZUS nt. „Dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, renta z tytułu niezdolności do pracy” odbędzie się pod numerem telefonu – 61 87 45 483, w godzinach od 10.00 do 12.00 i dotyczyć będzie zasad przyznawania świadczenia uzupełniającego, dodatku pielęgnacyjnego i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Serdecznie zapraszamy!