Aktualności

Franciszek Goźdź przewodniczącym MRM

Franciszek Goźdź przewodniczącym MRM

14 listopada obyła się pierwsza sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej.  Ważnym punktem posiedzenia było ślubowanie, które złożyli nowi radni.

Po złożeniu ślubowania radni odebrali legitymację z rąk Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Drewicza oraz Koordynatora Ariela Mańczaka. Podczas spotkania wybrano również prezydium w składzie przewodniczący Franciszek Goźdź, wiceprzewodnicząca Dominika Leśniewska oraz sekretarz Laura Cichacka.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej

OKRĘG NR 1 Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach

 1. Scheiding Tomasz
 2. Bączkowski Andrzej
 3. Słuszczak Natalia

OKRĘG NR 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
w Obornikach, Prywatne Gimnazjum i Prywatna Szkoła Podstawowa
w Obornikach

 1. Goźdź Franciszek
 2. Nowak Klaudia
 3. Węglewski Mateusz

OKRĘG NR 3 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

 1. Cichacka Laura
 2. Kempiński Hubert

OKRĘG NR 4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Unicef w Obornikach

 1. Wiercińska Natalia
 2. Leśniewska Dominika
 3. Bydałek Natalia

OKRĘG NR 5 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach

 1. Barszcz Bartosz
 2. Orłowski Patryk
 3. Zachciał Dorian

OKRĘG NR 6 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
w Obornikach

 1. Barszczak Wiktoria

OKRĘG NR 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie

 1. Perski Dawid

OKRĘG NR 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie

 1. Migaszewski Mikołaj

 OKRĘG NR 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie

 1. Bednasz Julita

 OKRĘG NR 10 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie

 1. Rychlewska Gabriela

 OKRĘG NR 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu

 1. Tecław Karolina

 OKRĘG NR 12 Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

 1. Frąckowiak Mateusz