Aktualności

Gmina pozyskała 50 tys. dofinansowania na ekologiczne podlewanie deszczówką

Gmina pozyskała 50 tys. dofinansowania na ekologiczne podlewanie deszczówką

Miłośnicy zieleni wiedzą doskonale, że najlepszym sposobem podlewania roślin jest wykorzystanie deszczówki. Woda opadowa ma niskie ph, jest miękka i bogata w składniki mineralne, dzięki czemu o wiele zdrowsza dla roślin. Deszczówka jest jednak przede wszystkim ekologiczna i ekonomiczna, dzięki niej oszczędzamy bowiem wodę wodociągową.

Te wszystkie aspekty postanowiła wykorzystać Gmina Oborniki by zapobiegać negatywnym skutkom suszy. Zaprojektowano system retencjonowania wody opadowej i roztopowej z dachu hali sportowej w Objezierzu z podziemnym systemem magazynowania, by później wykorzystać ją do podlewania murawy boiska.

Projekt ten zyskał aprobatę Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który Gminie Oborniki przyznał na to zadanie 50 tys. zł dotacji, w ramach Programu „Deszczówka”. Informację o przyznanym dofinansowaniu opublikowano w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Dla Objezierza projekt ten ma szczególne znaczenie – mówi Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Miejscowość charakteryzuje się bowiem specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Zróżnicowane pod względem wysokościowym położenie wsi wpływa na szybki odpływ wody opadowej i roztopowej do pobliskiej Samicy i stawów położonych na jej drodze, tym samym wpływając na utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych w konsekwencji prowadzący do suszy. W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, koniecznym jest właściwe, racjonalne gospodarowanie zasobami – wyjaśnia.