Aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Oborniki 2022 – głosowanie czas start!

Budżet Obywatelski Gminy Oborniki 2022 – głosowanie czas start!

W piątek, 8 października rozpoczął się II etap projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Oborniki, w którym mieszkańcy mogą głosować na zgłoszone projekty. W zakładce Budżet Obywatelski pojawiły się prezentacje projektów do głosowania. Każdy ma prawo oddać dwa głosy, jeden na inwestycje w mieście i jeden na terenach wiejskich. Osoby niekorzystające z internetu mogą zagłosować można w Urzędzie Miejskim w Obornikach, gdzie pracownicy wspomogą ich w oddaniu elektronicznego głosu, lub poinstruują jak zagłosować na przygotowanych kartach do głosowania.

Kolejność na liście projektów do głosowania

Kolejność, wg której projekty zostały poddane głosowaniu, zgodnie z uchwałą, została ustalona w wyniku losowania.

Film z losowania poniżej: 

 

Jak głosować? 

W zakładce: Budżet Obywatelski

Każdy głosujący może oddać jeden głos na projekt z puli zadań, których realizacja planowana jest na obszarze miasta Oborniki oraz jeden głos na projekt z puli zadań planowanych na terenie Gminy – obszarem poza terenem miasta Oborniki. Można oddać maksymalnie łącznie 2 głosy lub tylko na 1 projekt z obszaru miasta lub z obszaru wiejskiego. Oddanie 2 głosów na projekty miejskie lub 2 głosów tylko na projekty miejskie będą uznane jako głosy nieważne. 

Czym jest Budżet Obywatelski?

Idea Budżetu Obywatelskiego zakłada, że to mieszkańcy współdecy­dują na jaki cel przeznaczone zostaną gminne środki. Wska­zują, co w ich ocenie jest naj­ważniejsze do zrobienia. Co ważne – muszą być to propozycje, które mieszczą się w zadaniach Gminy. To znaczy między innymi, iż Gmina musi być właścicielem terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Na przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 200 tys. zł! Przy czym koszt jednego zgłoszonego zadania nie mógł przekraczać 20 tys. zł.

Co dalej?

Głosowanie zakończymy 22 października, wówczas poznamy zwycięskie inwestycje, a ich realizacja zostanie wpisana do budżetu Gminy Oborniki na rok 2022.

Szczegóły znajdziesz w uchwale Rady Miejskiej w Obornikach