Aktualności

Schronisko Azorek bardziej funkcjonalne

Schronisko Azorek bardziej funkcjonalne

10 października odbył się odbiór techniczny modernizowanego Schroniska „Azorek”.

Zgromadzeni goście mogli obejrzeć budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjne, izolatki dla psów, boksy dla matek ze szczeniakami, pomieszczenia dla chorych zwierząt, kuchnie i kotłownie.

Realizatorem inwestycji była firma REMBUDEX z Obornik.

Całość kosztowała ok. 2 mln. zł.

Samorząd obornicki dzięki zawartym porozumieniom mógł zrealizować na swoim terenie inwestycję przy zaangażowaniu sąsiednich samorządów (Grodziska Wielkopolskiego, Murowanej Gośliny, Czarnkowa, Kamieńca, Tarnowa Podgórnego, Rogoźna, Rokietnicy, Ryczywołu). Jednostki nie posiadają na swoim terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zwróciły się z prośbą o możliwość realizowania zadań przez Gminę Oborniki deklarując przekazanie środków finansowych w formie dotacji.

Komfort ulepszonego obiektu poprawi możliwości rozwojowe wolontariatu i wpłynie korzystnie na los zwierząt. Tym samym dochowane zostaną wymogi stawiane obecnym schroniskom.