Nowojaworowsk

Nowojaworowsk położony jest w zachodniej części Ukrainy w obwodzie lwowskim. Oddalony ponad 30 kilometrów od granicy naszego kraju. Miasto ma krótką historię. Decyzja o jego utworzeniu związana była z odkryciem w 1954 roku w regionie znaczących złóż siarki. Miasto powstało w 1965r. Na herbie i fladze Nowojaworowska widoczne są trzy złote trójkąty równoramienne, które symbolizują surowiec.

Miasto zamieszkuje około 30 tysięcy osób. Charakterystyczne dla regionu jest wysokie budownictwo mieszkaniowe, duża gęstość zaludnienia oraz rozwinięta infrastruktura.

Nowojaworowska Rada Miejska składa się z 36 członków. Obecnym Burmistrzem miasta jest Wasyl Murawlj.

29 sierpnia 2016 roku – uroczyście podpisano umowę partnerską z ukraińskim miastem. W imieniu mieszkańców gminy Oborniki wystąpił burmistrz Tomasz Szrama. Natomiast miasto Nowojaworowsk reprezentował burmistrz Wasyl Murawlj.

10-12 lutego 2017 roku – w celu dalszego rozwijania stosunków przyjacielskich i utrzymywania trwałej współpracy między miastami, delegacja z Obornik odwiedziła Nowojaworowsk.

23-25 czerwca 2017 roku – przedstawiciele naszego partnerskiego miasta uczestniczyli w obchodach Dni Obornik.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://novmiskrada.gov.ua/

Novoyavorivsk town council

81053, Shevchenko street 2

Novoyavorivsk, Ukraine, Lviv region

+38 (03256) 40-0-84

E-mail: golova@novmiskrada.gov.ua