Aktualności

Nowa inwestycja w gminie Oborniki

Nowa inwestycja w gminie Oborniki

W czwartek 11 kwietnia, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę na budowę drogi w Kowanówku. Jezdnia o odcinku ok 980m. z nawierzchni kostki betonowej powstanie jeszcze w tym roku przy ulicach Żelaski i dra Jankowskiego. Wykonawcą została firma Iveston z Obornik. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane także chodniki (1.5 m szer.) zjazdy, kanalizacja deszczowa czyli odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz wyremontowane przepusty.  

Kwota inwestycji to ok 2600000 zł. brutto

Zakończenie robót planowane jest na  08.09.2019 r.