Aktualności

XVI Młodzieżowe Spotkanie Lednica 2000.

XVI Młodzieżowe Spotkanie Lednica 2000.

Pod hasłem „Miłość Cię znajdzie” odbyło się XVI Młodzieżowe Spotkanie Lednica 2000.
Na Polach Lednickich pod „Rybą” zjawiła się młodzież z całej Polski.

Nie zabrakło mieszkańców i harcerzy powiatu obornickiego. W tym roku cały obóz Harcerskich Służb Lednica liczył około 450 przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego oraz 350 harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Reprezentacja Hufca ZHP Oborniki im. harcmistrza Jana Miękusa liczyła ponad 40 osób na czele z  komendantką pwd. Małgorzatą Wiśniewską, instruktorem ds. organizacyjnych pwd. Piotrem Protasewiczem. Harcerki i harcerze pełnili obowiązki w służbach medycznych, porządkowych, ruchu drogowego, wewnętrznych oraz w sztabie HS Lednica.
Cała służba harcerska na Polach Lednickich skończyła się przed godziną 2 w nocy.  Na zakończenie  harcerze wraz z wielkopolskimi oddziałami OSP utworzyli szpaler, umożliwiający przejście przez „Rybę”- bramę tysiąclecia.

Większość reprezentacji Hufca ZHP Oborniki to młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym, ponad połowa uczestników była na Lednicy pierwszy raz i jak stwierdzili nie po raz ostatni. Napełnieni braterstwem i służbą harcerze z Hufca ZHP Oborniki czekają na kolejne spotkanie za rok na Polach Lednickich z Ojcem Górą.