Aktualności

Uwaga Pszczelarze!

Uwaga Pszczelarze!

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży zachęca pszczelarzy do udziału w programie poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzły pszczelej.

Pszczelarzy niezarejestrowanych i  niezrzeszonych w strukturach PZP związek zaprasza do oddziałów terenowych najbliższych miejsca zamieszkania w celu wyrażenia chęci przystąpienia do programu i otrzymania węzły.