Aktualności

Kolejna sesja rady za nami

Kolejna sesja rady za nami

W środę, 3 lipca radni zebrali się na kolejnej sesji.

Oprócz stałych punktów obrad, na które składają się Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami, sprawozdań poszczególnych komisji, radni kierowali zapytania do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu. 

Andrzej Walkowski zgłosił potrzebę wycięcia uschniętych drzew przy drodze powiatowej do Maniewa.

Podczas sesji nie zabrakło też tematów z zakresu oświaty. Ustalono regulamin przyznawania i wypłacania uczniom Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce. Potrzeba zmiany wynikała z przeprowadzenia reformy szkolnictwa, polegającej na wprowadzeniu klas I – VIII.

Decyzją radnych w Sycynie od 1 września powstanie Zespół Szkolno-Przedszkolny, w którego skład wejdzie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sycynie oraz Publiczne Przedszkole w Sycynie. Pozwoli to na poprawę warunków organizowania zajęć dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz da możliwości organizowania doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Radny Jarosław Paulus zaproponował, aby w mieście pojawiły się rowery miejskie, a Renata Małyszek zwróciła uwagę na stan techniczny ławek na ścieżce pieszo-rowerowej do Stobnicy.