Aktualności

Powiatowy Dzień Strażaka

Powiatowy Dzień Strażaka

11 maja na dziedzińcu Komendy Powiatowej PSP w Obornikach odbyła się wspólna uroczystość ochotniczych i zawodowych strażaków z okazji „Powiatowego Dnia Strażaka”.
Komendant Powiatowy PSP Sławomir Zdrenka wraz z Prezesem Zarządu OP ZOSP RP w Obornikach Krzysztofem Tomaszewskim przywitali przybyłych gości oraz podziękowali druhom za gotowość operacyjną, poświęcenie czasu i sił w służbie.
Po wystąpieniu nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie. Ufundowanego przez:

Gminę Oborniki, reprezentowaną przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę

Halinę i Krzysztofa Ratajczaków

Firmę DENAR, reprezentowaną przez Właściciela Marka Dębińskiego

Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”,

 reprezentowaną przez Prezesa Wojciecha Bocha

Halinę i Stanisława Nogajów

Firmę Hydro-Service, reprezentowaną przez Ewę Kozak

Sabinę i Jacka Delikatnych

Jadwigę i Rafała Lupów

Zofię Kaczmarek

Pawła Witka

Justynę Nogaj

Bernadetę Peksę

Zygmunta Lewandowskiego

W trakcie oficjalnej części przyznano wyróżnienia, awanse, medale oraz najwyższe odznaczenia.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

asp. sztab. Macieja Krasowskiego

ogn. Juliana Szudrowicza

Stopień starszego ogniomistrza nadano

ogniomistrzowi Robertowi Protasewiczowi

ogniomistrzowi Piotrowi Ziemskiemu

Stopień młodszego ogniomistrza

starszemu sekcyjnemu Michałowi Andrzejewskiemu

starszemu sekcyjnemu Michałowi Burdzie

starszemu sekcyjnemu Rafałowi Martynkowi

starszemu sekcyjnemu Patrykowi Suszkowi

starszemu sekcyjnemu Alanowi Tasarzowi

Stopień starszego sekcyjnego

sekcyjnemu Piotrowi Burdzie

Stopień sekcyjnego

starszemu strażakowi Cezaremu Dorędzie

starszemu strażakowi Michałowi Obidowskiemu

Starszego strażaka

strażakowi Adriannie Zielińskiej

Za aktywny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w minionym roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach starszy brygadier Sławomir Zdrenka  wraz z Burmistrzem Obornik – Panem Tomaszem Szramą, Burmistrzem Rogoźna – Panem Romanem Szuberskim oraz Wójtem Ryczywołu – Panem Henrykiem Szramą wyróżnili listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami następujących druhów:

Z terenu gminy Oborniki

Druh Adam Dombrowicz – OSP Nowołoskoniec,

Z terenu gminy Rogoźno

Druh Daniel Mańkowski – OSP Gościejewo,

Z terenu gmina Ryczywół

Druh Leszek Najderek – OSP Lipa.

Za aktywny udział w tegorocznych eliminacjach szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach starszy brygadier Sławomir Zdrenka wraz z Burmistrzem Obornik – Panem Tomaszem Szramą, Burmistrzem Rogoźna – Panem Romanem Szuberskim wyróżnili listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami następujących druhów:

Druhna Julia Sajna – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowołoskońcu,

Druhna Karolina Królczyk – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach,

Druh Euzebiusz Rabsch – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali:

Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Radosław Hurnik, a  w imieniu samorządowców Starosta Obornicki Pani Zofia Kotecka.

Po apelu wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tradycyjną strażacką grochówkę.