Aktualności

LGD Kraina Trzech Rzek – 3 miejsce w rankingu

LGD Kraina Trzech Rzek – 3 miejsce w rankingu

12 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 2701/2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania (LGD), które będą realizować zamierzenia zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż strategia przygotowana przez Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek została bardzo wysoko oceniona, otrzymując 190 punktów (3 miejsce w rankingu).
Podpisanie przez naszą LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR umożliwi mieszkańcom oraz osobom prawnym, działającym lub mającym siedzibę na terenie gmin: Oborniki, Murowana Goślina i Ryczywół na współfinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przypominamy, że dzięki powstaniu na naszym terenie LGD mieszkańcy, wchodzący w skład Rady LGD będą decydować o tym, które projekty uzyskają dofinansowanie oceniając je według zgodności ze Strategią oraz przyznając punkty wg lokalnych kryteriów wyboru.
Pulę środków przyznanych do dyspozycji można będzie wykorzystać na operacje z zakresu tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej, odnowy i rozwoju wsi oraz tzw. „małych projektów”.