Aktualności

Kolejna Świąteczna Zbiórka Żywności zakończona

Kolejna Świąteczna Zbiórka Żywności zakończona

W miniony weekend, 30.11 – 2.12 przeprowadzono XXXVII Świąteczną Zbiórkę Żywności. Jak zwykle wzięło w niej udział grono zaangażowanych mieszkańców oraz grupa wolontariuszy pod przewodnictwem obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkim oficjalnie podziękował Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, podczas spotkania w poniedziałek, 3 grudnia. O akcję zapytaliśmy dyrektor OPS Hannę Kniat – Szymańską.

         Na terenie gminy Oborniki odbyło się trzydzieści siedem zbiórek żywności, podczas, których zebrano łącznie 22.845 kg żywności i  przygotowano 4.143 paczek świątecznych. Podczas zbiórki przeprowadzonej w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. zebrano 664 kg żywności i przygotowano 130 paczek świątecznych.

            Celem zbiórek żywności jest zgromadzenie możliwie dużej ilości podstawowych, pełnowartościowych produktów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne zaopatrzenie dla licznej rzeszy ludzi w trudniejszej sytuacji bytowej.

           Zdajemy sobie sprawę, iż z pewnością rodzin, które są w trudnej sytuacji jest bardzo wiele. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przeprowadzone akcje miały charakter całkowicie charytatywny, czyli nie były dotowane przez żadne źródło, to zadowalające jest, że te rodziny, chociaż w pewnym stopniu otrzymały wsparcie w tych szczególnych okresach świątecznych. Na uwagę zasługuje fakt, że do akcji dołączyli nie tylko ludzie zamożni, ale również emeryci i renciści.

            Akcji patronuje Burmistrz Obornik. Wszystkie zbiórki były dobrze przygotowane i przebiegały bezawaryjnie, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należ: Wielkopolski Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”, Centrum Usług Wspólnych, a  także Biuro Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w  Obornikach.

              Chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie i gorąco podziękować wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do tego, że przeprowadzone akcje zbiórek żywności na terenie Gminy Oborniki zakończyły się sukcesem. Osobne podziękowania należą się właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylną pomoc w zorganizowaniu miejsca zbiórki w ich sklepach oraz bardzo często za własny wkład w powiększenie ilości towarów złożonych w tych miejscach.