Aktualności

Czasowe zamknięcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Czasowe zamknięcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Dyrektor SP ZOZ oraz Rada Szpitalna SPZOZ w Obornikach informują, że w okresie od 12 do 21 sierpnia Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododziałem Neonatologicznym szpitala w Obornikach nastąpi czasowe zaprzestanie działalności.

Czasowe zaprzestanie działalności jest spowodowane brakiem kadry lekarskiej w wyżej wymienionym okresie. W tym czasie całodobowe dyżury będą pełnić położne, które będą kierować pacjentki do szpitala w Szamotułach i Wągrowcu, zgodnie z zawartymi porozumieniami z tymi podmiotami medycznymi.

  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
    ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec tel. 67 2681500
  2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
    ul. Sukiennicza 33, 64-510 Szamotuły tel. 61 2927100