Aktualności

Bezpłatne drobne usługi naprawcze dla seniorów

Bezpłatne drobne usługi naprawcze dla seniorów

Dzięki inicjatywie Burmistrza Obornik Tomasza Szramy osoby starsze, przede wszystkim mieszkające samotnie, dysponujące niskimi dochodami, niepełnosprawne i/lub długotrwale chore będą mogły skorzystać z bezpłatnych drobnych usług naprawczych. 

Zadanie pod nazwą „Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych” to konsultacje techniczne i drobne naprawy dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, obejmujące w szczególności: wymianę baterii, naprawę klamek, zamków, regulację drzwi i okien, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, itp. Drobne naprawy, o których mowa to usługi nie wymagające:

  • specjalistycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień;
  • znacznych nakładów finansowych;
  • natychmiastowej interwencji.

Zlecenie zadania nie obejmuje napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie innych umów z wspólnotą mieszkaniową lub administracją.

Realizatorem zadania jest, wyłoniona w konkursie, Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”, która na mocy zawartej do końca 2018 roku umowy organizuje wizyty specjalisty – „Złotej Rączki”. Zadanie finansowane jest z środków Gminy Oborniki, a korzystający ponoszą jedynie koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw.

Zainteresowani seniorzy mogą zgłaszać potrzebę wizyty „Złotej Rączki” telefonicznie: 518 795 665 od poniedziałku do piątku w godzinach 1100-1500