Rada Seniorów – Informacje

Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie.

Każda faza życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś, posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymywania, jest również okresem nabycia określonych praw, jak i przypisanych obowiązków.

W gminie Oborniki w wieku senioralnym powyżej 60 roku życia mieszka 6500 osób.

Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie warunków zapewniających seniorom wysoką jakość życia.

Głównym celem Obornickiej Rady Seniorów będzie służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Będziemy współpracować z Rada Miejską w Obornikach i Burmistrzem jako organ opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Jestem przekonany, że Obornicka Rada Seniorów swoją działalność skieruje głownie na:

1. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości;

2. Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych i ich autorytetu

3. Ustalania priorytetowych zadań na rzecz seniorów;

4. Monitorowanie ich potrzeb;

5. Umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami.

 

Eugeniusz Kierstan

Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów

  Powołanie ORS  

 


 

  Plan – założenia ORS 2014-2018  

 


 

Plan pracy 2016

 


 

 

                            Radni Rady Seniorów zapraszają na dyżury                            

 

Dyżury ORS plakat

 


 

 

                                                                  Karta życia                                                                 

 

karta plakat

 

 

 


 

Clipboard01

W dniu 29 stycznia 2015 roku, Obornicka Rada Seniorów podjęła uchwałę

o utworzeniu w Urzędzie Miejskim w Obornikach

Skrzynki Pomysłów i Wniosków Seniorów

Skrzynka mieści się w holu głównym Urzędu Miejskiego w Obornikach – parter.

Pomysły, wnioski Seniorów oraz ich realizacja, będą systematycznie przedstawiane na sesjach Obornickiej Rady Seniorów.

 

 

 

 


  

   Uchwały podjęte przez Obornicką Radę Seniorów:    

 

 

uchwała 1

uchwała 2

uchwała 3

uchwała 4

uchwała 5

uchwała 6

uchwała 7

uchwała 8

uchwała 9 

uchwała 10

uchwała 11

uchwała 12

uchwała 13

uchwała 14

uchwała 15

uchwała 16

uchwała 17

uchwała 18

uchwała 19

uchwała 20