rewitalizacja

Konsultacje społeczne

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki, co stanowi pierwszy etap działań zmierzających do sporządzenia na podstawie art. 14 ustawy o rewitalizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 grudnia 2016r. do dnia 10 lutego 2017r.

Spotkania z interesariuszami:

  • 02 lutego 2017r. (czwartek) o godzinie 16 30 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wargowo
  • 06 lutego 2017r. (poniedziałek) o godzinie 16 00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach (I piętro)
  • 07 lutego 2017r. (wtorek) o godzinie 16 30 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowanówko