Rada Seniorów – terminy posiedzeń

 XIX Sesja Obornickiej Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornik

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Obornickiej Rady Seniorów w roku 2016:
  • Sprawozdanie Przewodniczącego ORS
  • Wystąpienie Burmistrza Obornik na temat zrealizowanych przedsięwzięć Obornickiej Rady Seniorów w 2016 roku
  • Dyskusja
 1. Część uroczysta związana z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.