Rada Seniorów – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na Sesję Obornickiej Rady Seniorów, która odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Pierwszy Jesienny Weekend Seniorów – 15 – 16 września 2017r.- szczegółowa informacja o przygotowaniach i programie przez :
 • Dyrektor OOK – Pan Adam Krasicki,
 • Kierownik Biura Promocji i Sportu – Pan Krzysztof Sroka,
 • Prezes UTW – Pan Edward Mączyński,
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej – Pani Krystyna Eichler,
 • Dyrektor Obornickiego Centrum Sportu – Pan Jacek Okpisz,
 • Prezes Gminnego Koła Sołtysów – Pani Aleksandra Łukaszyk,
 • Komenda Powiatowa Policji Pan Paweł Witzberg,
 • Prezes Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Pani Maria Pilarska,
 • Prezes R.O.D im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach – Pan Jan Molski,
 • Prezes R.O.D. Relaks w Obornikach – Pan Czesław Eliks.
 1. Miasto Przyjazne Starzeniu – potwierdzenie przyjęcia Gminy Oborniki do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO, jako czwartego miasta w Polsce (po Gdyni, Poznaniu
  i Ostrowie Wielkopolskim):
 • informacja Pan Błażej Matczuk.
 1. Obornicki Poradnik – „Informator Bezpiecznego Seniora”– wystąpienie z prośbą
  do Burmistrza i Starosty o wydanie poradnika:
 • współudział członków Obornickiej Rady Seniorów w opracowaniu poradnika
  w formie kolorowej broszurki:
 • jak dbać o swoje zdrowie – lecznictwo poradnie specjalistyczne,
 • co robić żeby zachować sprawność fizyczną i umysłową,
 • jak nie dać się oszustom,
 • jak unikać zagrożeń,
 • jak bezpiecznie zachować się na drodze
 • podjęcie uchwały w sprawie opracowania i wydania „Informatora Bezpiecznego Seniora”.
 1. Klub „Senior+” w Obornikach:
 • informacja Pana Burmistrza Tomasza Szramy o realizacji powyższego zadania,
 • dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej nieżyjącego dyrygenta ś.p Pana Józefa Czypka w LO w Obornikach:
 • dyskusja.
 1. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów zebrane podczas dyżurów radnych oraz pisemnych wniosków mieszkańców Obornik przekazanych do Biura Rady.
 2. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów dostarczone do skrzynki propozycji i wniosków mieszczącej się w Urzędzie Miejskim (informacja Zespołu VI).
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 4. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 5. Zamknięcie sesji.