Rada Seniorów – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na XXI Sesję Obornickiej Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, która odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 Wspólna Sesja z Młodzieżową Radą Miejską z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia:
 • wprowadzenie – Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów,
 • informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej o działalności Rady oraz propozycje współpracy z Obornicką Radą Seniorów,
 • udział Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach w zakresie:
 • organizacji – I Jesiennego Weekendu Seniorów – 15-16 września 2017 r. oraz podczas organizacji Dni Obornik.
 1. Miasto Przyjazne Starzeniu – informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Miejską na przystąpienie Obornik do światowej sieci WHO „Miast Przyjaznych Starzeniu”:
 • Informacja o. Specjalisty ds. Pożytku Publicznego – Pan Błażej Matczuk.
 1. Pierwszy Jesienny Weekend Seniorów – 15 – 16 września 2017r.
 • Omówienie programu i propozycji:
 • Dyrektor OOK – Pan Adam Krasicki,
 • Kierownik Biura Promocji i Sportu – Krzysztof Sroka,
 • Prezes UTW – Pan Edward Mączyński,
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej – Pani Krystyna Eichler,
 • Dyrektor Obornickiego Centrum Sportu – Pan Jacek Okpisz,
 • Prezes Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Pani Maria Pilarska,
 • Prezes R.O.D im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach – Pan Jan Molski,
 • Prezes R.O.D. Relaks w Obornikach – Pan Czesław Eliks.
 • Dyskusja
 1. Uzyskanie środków zewnętrznych dla Gminy Oborniki na realizację projektu: „Utworzenie Klubu Seniora+ w Obornikach”
 • Informacja – Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy – Pani Beata Nowak
 • Dyskusja
 1. Podjęcie uchwały dotyczącej nowelizacji art.5c ustawy o samorządzie gminnym dotyczącego gminnych rad seniorów
 • Dyskusja
 1. Analiza wyników ankiety przygotowanej wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz obornickich seniorów „Potrzeby i oczekiwania seniorów w Gminie Oborniki”
 • Dyskusja
 1. Informacja przewodniczącego o konferencji w Sejmie: „ROLA SAMORZĄDÓW W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI SENIORALNEJ”.
 1. Informacja o przebiegu konkursu plastycznego: „ JAK OSTRZEC BABCIĘ, DZIADKA

 I OSOBY STARSZE PRZED ZŁODZIEJAMI, OSZUSTAMI I MANIPULANTAMI”

 • Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pan Krzysztof Hetmański.
 • Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Pani Stefania Kiwertz.
 1. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów zebrane podczas dyżurów radnych oraz pisemnych wniosków mieszkańców Obornik przekazanych do Biura Rady.
 2. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów dostarczone do skrzynki propozycji i wniosków mieszczącej się w Urzędzie Miejskim ( informacja Zespołu VI).
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 4. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 5. Zamknięcie sesji.