Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy


Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Krzysztof Tomaszewski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

204

61 65 59 145

Anita Hildebrandt

Zastępca Kierownika

203

61 65 59 105

Katarzyna Burchardt

Młodszy Referent

203

61 65 59 105


Do podstawowych zadań należy:

  1. -rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
  2. -sporządzanie aktów stanu cywilnego,
  3. -aktualizacja ora wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  4. -wydawanie decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego,
  5. -organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego ,
  6. -prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  7. -wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zmian imion i nazwisk.