Urzędy i instytucje

Komenda Powiatowa Policji
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 54
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 75 211
www.oborniki.policja.gov.pl


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. 11 Listopada 16
64-600 Oborniki
tel. 0-61 6648803, fax. 061 6648804
e-mail:kp-psoborniki@psp.wlkp.pl
www.kppsp-oborniki.pl


Nadleśnictwo Oborniki ul. Gajowa 1
Dąbrówka Leśna
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 71 302
www.oborniki.lasypanstwowe.poznan.pl
e-mail: oborniki@ poznan.lasy.gov.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 0-61 65 59 159


Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 65 777


Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Armii Poznań 18
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 61 424
e-mail: ook@oborniki.pl
www.ook.oborniki.pl

 

Biblioteka Publiczna
ul.  Kopernika 10
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 60 265
www.biblioteka.oborniki.pl


Obornickie Centrum Sportu
ul. Objezierska 2
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 60 906
www.ocs.oborniki.pl


Poczta Polska Obwodowy Urząd Poczty w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 61 240


Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 112

tel. centrala 0-61 29 73 600 , fax. 0-61 29 60 079


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 73 109


Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 60 407 Nr telefonu alarmowego: 502-305-913
www.psse-oborniki.pl
e-mail: sekretariat@psse-oborniki.pl


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sądowa 5
64-600 Oborniki
tel. 0-61 653 66 36 , fax. 0-61 653 66 31
http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl
e-mail: poob@praca.gov.pl


Prokuratura Rejonowa w Obornikach
ul. Starorzeczna 2
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 74 040 , fax. 0-61 29 74 047
e-mail: oborniki@poznan.po.gov.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Staszica 41A
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 61 502, 0-61 29 61 525
www.pwik-oborniki.pl
Pogotowie wod – kan tel.: 994


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lipowa 19
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 61 206 , fax. 0-61 29 61 126


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 73 600, 0-61 29 61 527 fax. 0-61 29 60 079
e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
www.szpital.oborniki.info


Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
tel. 0-61 297 31 00, fax. 0-61 297 31 01
e-mail: sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl
www.oborniki.starostwo.gov.pl


Straż Miejska w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 0-61 65 59 146 , fax. 0-61 65 59 106


Urząd Skarbowy w Obornikach
ul. Rynek 4
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 75 400, fax. 0-61 29 75 401


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Poznaniu
Inspektorat w Obornikach
ul. Armii Poznań 27
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 63 244 , fax. 0-61 29 61 259