Rada Inicjatyw Społecznych

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama zarządzeniem z dnia, 17 sierpnia 2015 r. powołał Obornicką Radę Inicjatyw Społecznych, której głównym celem funkcjonowania ma być doprowadzenie do utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych w Obornikach, mającego stać się ośrodkiem integrującym działania przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego.

Jednym z narzędzi walki z wykluczeniem społecznym oraz aktywizacji społeczności lokalnych jest działalność w sektorze ekonomii społecznej. Aktywność w tym obszarze, poprzez członkostwo w spółdzielniach socjalnych czy pracę w przedsiębiorstwach społecznych daje jej uczestnikom możliwości wyrwania się z marazmu i apatii, towarzyszących często osobom bezrobotnym czy niepełnosprawnym. Co szczególnie istotne, kluczową zasadą ekonomii społecznej jest działanie na rzecz ludzi i społeczeństw lokalnych. Tak więc tego rodzaju działalność ekonomiczna nie ma zapewniać głównie zysków, ale miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Obornicka Rada Inicjatyw Społecznych, koordynując m.in. wdrażanie celów operacyjnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie miała za zadanie wykorzystanie wzajemnych powiązań osób, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw dla wypracowania systemu współpracy w środowisku lokalnym, tj. na terenie Gminy Oborniki. Jedną z form podejmowanych w tym zakresie działań jest stworzenie warunków powstania i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej, do których będziemy mogli zaliczyć otwierane w najbliższym czasie w Obornikach Centrum Integracji Społecznej czy też pierwsze powstające spółdzielnie socjalne.

W skład Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych wchodzą:

 • Balcerowiak Agnieszka
 • Ból Aldona
 • Gintrowicz Andrzej
 • Kierstan Eugeniusz
 • Kulupa Marek
 • Lorczyk Robert
 • Nadstaga Krzysztof
 • Olejnik Wanda
 • Olszewska Solange
 • Rychlińska Violetta
 • Stachowiak Grażyna
 • Szymański Piotr
 • Urny Zbigniew
 • Walkowiak Justyna
 • Wicherek Leszek

Koordynatorem prac Rady powołany został Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, a asystentem Koordynatora Błażej Matczuk.