SZKOŁY PODSTAWOWE – rekrutacja

Od 13 marca do 24 marca 2023 r. rusza rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej, rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców … Czytaj dalej SZKOŁY PODSTAWOWE – rekrutacja